Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Llibre
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Vericat P, Piqué M, Beltrán M, Cervera T
Any :
2012
Títol :
Models de gestió per als boscos de roure de fulla petita (Quercus faginea) i roure martinenc (Quercus humilis): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST)
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
181
Títol capítol :
-
Autor capítol :
-
Pàgines capítol:
-
Format:
On-line
Url :
ISBN/DL :
B.23057-2012
Institució promotora :
CPF
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres