Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Llibre
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Martínez de Aragón J, Oliach D, Henriques R, Fortuny M, Girbal J, Bonet JA
Any :
2012
Títol :
Manual para la gestión del recurso micológico forestal en Cataluña
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
108
Títol capítol :
-
Autor capítol :
-
Pàgines capítol:
-
Format:
Paper
Url :
ISBN/DL :
ISBN: 978-84-615-7540-4.  DL: L-260-2012
Institució promotora :
CTFC
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres