Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Llibre
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Camprodon J, Guixé D, Soler-Zurita J (Coord.)
Any :
2012
Títol :
Els espais urbans. Manual de gestió d'hàbitats de la fauna vertebrada
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
221
Títol capítol :
-
Autor capítol :
-
Pàgines capítol:
-
Format:
Paper
Url :
http://baclab.ctfc.cat/?p=933
ISBN/DL :
ISBN: 978-84-9803-496-7, DL: B-18019-2012
Institució promotora :
Diputació de Barcelona i Obra Social "La Caixa"
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres