Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Llibre
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Bonet JA, Piqué M, Martínez de Aragón J, Beltran M, Veriat P, Cervera T
Any :
2012
Títol :
Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.)
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
45
Títol capítol :
-
Autor capítol :
-
Pàgines capítol:
-
Format:
Paper
Url :
ISBN/DL :
DL: B.33844-2012
Institució promotora :
CPF
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres