Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Llibre
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Piqué M, Baiges T
Any :
2009
Títol :
Fitxa tècnica: Silvicultura del pi pinyer per a la producció de fusta i pinya
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
18
Títol capítol :
-
Autor capítol :
-
Pàgines capítol:
-
Format:
Url :
ISBN/DL :
DL: B-30715-2009
Institució promotora :
CPF
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres