Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Llibre
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Pecurul M, Cristóbal R, Fernández A, Pérez S, Dominguez G, Moscoso D
Any :
2006
Títol :
Contribució dels espais verds a la salut i al benestar
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
52
Títol capítol :
-
Autor capítol :
-
Pàgines capítol:
-
Format:
Url :
ISBN/DL :
ISBN: 84-689-8205-9
Institució promotora :
CTFC
Població :
Solsona
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres