Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Capítol
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Vericat P, Piqué M, Serrada R
Any :
2012
Títol :
Gestión adaptativa la cambio global en masas de Quercus mediterráneos
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
171
Títol capítol :
Mejora de la calidad del hábitat y la función de conservación de la biodiversidad. In: Vericat, P; Piqué, M.; Serrada, R. Gestión adaptativa al cambio global en masas de Quercus mediterráneos
Autor capítol :
Vericat P, Camprodon J
Pàgines capítol:
142-145
Format:
Paper
Url :
ISBN/DL :
ISBN: 978-84-616-1893-4, DL: L-1482-2012
Institució promotora :
CTFC
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres