Llibres o obres col·lectives

Tipus de participació :
Capítol
Editor/Autor del llibre o obra col·lectiva:
Camprodon J, Ferreira MT, Ordeix M
Any :
2012
Títol :
Restauración y gestión ecológica fluvial. Un manual de buenas prácticas de gestión de ríos y riberas
Volum, col·lecció :
Num. total pàgines :
390
Títol capítol :
Gestión forestal en zonas de ribera
Autor capítol :
Camprodon J, Vericat P, Piqué M, Casas-Mulet R, Batalla RJ
Pàgines capítol:
103-136
Format:
On-line
Url :
ISBN/DL :
ISBN: 978-84-615-8853-4, DL: L-927-2012
Institució promotora :
CTFC & ISA Press
Població :
Editorial :
Fitxers :

torna als llibres