Articles no indexats

Títol:
Ciclo biológico de Bruchidius siliquastri Delobel, 2007 (Coleoptera: Bruchidae) en Cercis siliquastrum L. Primera cita para España peninsular
Autors :
Yus R, Coello P, Ventura D, Bensusan K, Pérez CH
Revista :
Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa
Any :
2009
Volum :
45
Número:
Pàgines :
349-356
Fitxers :

torna als articles