Articles no indexats

Títol:
Nous coneixements en el camp de l’eco-geomorfologia: relació entre el transport de sediments i la mobilitat de macro-invertebrats en sistemes fluvials
Autors :
Vericat D, Batalla RJ, Gibbins CN
Revista :
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.
Any :
2009
Volum :
75
Número:
Pàgines :
5-9
Fitxers :

torna als articles