. Publicacions CTFC

Articles indexats

Títol :
Decomposition of labelled roots and root-C and -N allocation between soil fractions in mountain grasslands
Autors :
Garcia-Pausas J, Casals P, Rovira P, Vallecillo S, Sebastià MT, Romanyà J
Revista :
Soil Biology & Biochemistry
Any :
2012
Volum :
49
Número:
PP :
61-69
DOI:
Fitxers :

torna als articles