. Publicacions CTFC

Articles indexats

Títol :
TMAH-preparative thermochemolysis for the characterization of organic matter in densimetric fractions of a Mediterranean forest soil
Autors :
Grasset L, Rovira P, Ambles A
Revista :
Any :
2009
Volum :
85
Número:
1-2
PP :
435-441
DOI:
Fitxers :

torna als articles