Publications of the CTFC

 

 

 

 

 

 

 

Books

Kind of participation :
Chapter
Editor/Author:
Boada M, Mayo S, Maneja R
Year :
2008
Title :
Els Sistemes socioecològics de la conca de la Tordera
Volume, collection :
Total number of pages :
541
Chapter title:
Selecció de líhàbitat i conservació del picot garser petit (Dendrocopos minor) a la conca de la Tordera (2003-2006)
Chapter author:
Camprodon J, Faus J, Salvanyà J
Chapter pages:
449-458
Format:
Url :
ISBN/DL :
ISBN: 978-84-7283-983-0
Promoted by:
Institut d'Estudis Catalans. Institució Catalana d'Història Natural
Location :
Barcelona
Editorial :
Files :

return to book list