. Publicacions CTFC

Articles indexats

Títol :
Geomorphological response to system-scale river rehabilitation I: Sediment supply from a reconnected tributary
Autors :
Marteau G, Gibbins C, Vericat D, Batalla RJ
Revista :
Any :
2020
Volum :
Número:
PP :
DOI:
10.1002/rra.3683
Fitxers :

torna als articles