Publications of the CTFC

 

 

 

 

 

 

 

Books

Kind of participation :
Chapter
Editor/Author:
Domínguez G, Brotons L, Ximenis L
Year :
2008
Title :
La Recerca al CTFC
Volume, collection :
Total number of pages :
83
Chapter title:
L'aplicació de la modelització predictiva de la distribució d'espècies a la conservació de la biodiversitat i la planificació territorial
Chapter author:
Brotons, L
Chapter pages:
72
Format:
Url :
ISBN/DL :
ISBN: 978-84-691-5091-7
Promoted by:
CTFC
Location :
Solsona
Editorial :
Files :

return to book list